pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ryzyko zakwalifikowania umowy B2B jako kontrakt menedżerski – cykl Umowy B2B (cz. 3/4)

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Ryzyko zakwalifikowania umowy B2B jako kontrakt menedżerski – cykl Umowy B2B (cz. 3/4)

W poprzednim wpisie z cyklu Umowy B2B przybliżyliśmy kwestię uznania przez organy współpracy B2B jako stosunku pracy. Dzisiejszy alert zwraca uwagę na to, iż w zakresie formułowania, jak i realizacji umów B2B nie należy zapominać o kwestiach, które mogłyby kwalifikować współpracę B2B jako kontrakt menedżerski.

Kwestią pierwszorzędną jest ustalenie czy przedsiębiorcy zostaje powierzane zarządzanie przedsiębiorstwem, co oznacza zobowiązanie się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Już sam fakt, że usługa, której dotyczy umowa polega m.in. na realizacji procesu organizowania, kierowania czy kontroli działalności przedsiębiorstwa powinien zwrócić uwagę stron umowy na ewentualne ryzyko jej zakwestionowania przez organy.

Kolejną kwestią jest pełnienie nadzoru. Jeżeli przedsiębiorca może w ramach umowy wykonywać czynności nadzoru nie świadczy to automatyczne o kontrakcie menedżerskim, choć może służyć jako argument organu w ewentualnym sporze. W tym zakresie wskazujemy, że nie każda osoba będąca na stanowisku Dyrektora / Menedżera będzie kwalifikowała się do kontraktu menedżerskiego, a każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

W celu zbadania czy umowa B2B może zostać uznana za kontrakt menedżerski należy dodatkowo:

  • określić zakres samodzielności przedsiębiorcy – czy przedsiębiorca może w pełni sam decydować o działalności pewnych aspektów przedsiębiorstwa czy współdecyduje wraz z zarządem,
  • przeanalizować zakres podejmowanych decyzji – czy dotyczy np. strategii rozwoju firmy, wdrażania nowych procesów,
  • określić za co konkretnie przedsiębiorca odpowiada – czy za całe przedsiębiorstwo czy za jakąś jego część w postaci działu / jednostki. Jeżeli jedynie za część – należy dokonać analizy czy stanowi ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zakwestionowanie prawidłowości rozliczeń współpracy z kadrą menedżerską w ramach kontraktu B2B może spowodować m.in. brak możliwości dokonywania rozliczeń PIT według stawki liniowej przez przedsiębiorcę oraz obowiązek odprowadzenia zaliczek i składek ZUS przez firmę jako płatnika. O innych negatywnych konsekwencjach zakwestionowania współpracy B2B pisaliśmy tutaj.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa