pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Silos może być budynkiem – przełom w podatku od nieruchomości?

TLA Kancelaria > Nieruchomości > Silos może być budynkiem – przełom w podatku od nieruchomości?

Budowla czy budynek? 

Korzystny wyrok NSA zapadł w sprawie spółki z branży piwowarskiej, która miała wątpliwości w zakresie opodatkowania kompleksu silosów przeznaczonych do magazynowania słodu. Spółka we wniosku o interpretację wskazała, że zespół silosów posiada wszystkie cechy budynku z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l), tj.: 

  • posiada fundamenty,  
  • jest trwale związanz gruntem,  
  • jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych  
  • oraz posiada dach.  

 

W związku z tym, zdaniem spółkidla celów podatku od nieruchomości powinny być one zakwalifikowane jako budynek.  

Zarówno organ podatkowy jak i WSA nie zgodzili się jednak z takim stanowiskiem wskazując, że silosy są zbiornikami, a więc obiektami wprost wskazanymi w ustawie prawo budowlane jako budowle. Dodatkowo ich aspekt funkcjonalny przemawia za uznaniem ich za element instalacji przesyłu i magazynowania zboża, co przeważa o zakwalifikowaniu silosów do budowli. 

 

Decyduje spełnienie definicji budynku 

NSA w wyroku stanął po stronie podatnika wskazując, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15niezgodna z konstytucją jest taka interpretacja art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., która prowadzi do uznania za budowlę obiektu budowlanego, spełniającego kryteria bycia budynkiem 

 

NSA wskazał na: 

  • wywiedzioną z wyroku TK zasadę, że pierwszeństwo ma kwalifikacja obiektu budowlanego jako budynku,  
  • oraz na nieprawidłowość kwalifikacji obiektów budowlanych na podstawie kryterium funkcjonalnego (przeznaczenia obiektu), które czyniłoby zbędnym badanie definicji budynku, skoro później mogłoby nastąpić przekwalifikowanie obiektu na budowlę. Takiej możliwości nie przewidział ustawodawca formułując definicję budynku. 

 

Co wyrok oznacza dla podatników? 

Orzeczenie NSA jest o tyle przełomowe, że odbiega od linii orzeczniczej sądów administracyjnych, w której silosy kwalifikowane były jako budowle. Wyrok porządkuje rozbieżności i wątpliwości w zakresie sporu budynek-budowla, opierając się na ważnym orzeczeniu TK, co może mieć znaczenie nie tylko dla opodatkowania silosów, lecz także innych podobnych obiektów budowlanych, posiadających cechy budynkuNależy podkreślić, że opodatkowanie takich obiektów od metra kwadratowego powierzchni (w przypadku kwalifikacji jako budynku) jest korzystniejsze niż opodatkowanie od ich wartości (w przypadku kwalifikacji jako budowli). Miejmy zatem nadzieję, że wyrok NSA zapoczątkuje zmianę linii orzeczniczej i pozwoli podatnikom uzyskać oszczędności w podatku od nieruchomości.   

 

Opracowano na podstawie: 

wyrok NSA z dnia 16 marca 2021 r. sygn. III FSK 3294/21 

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa