pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Sygnaliści – nowy projekt ustawy

TLA Kancelaria > Sygnaliści > Sygnaliści – nowy projekt ustawy

Regulacje dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów, są coraz bliższe obowiązywania w naszym porządku prawnym. Temat sygnalistów przybliżaliśmy już we wcześniejszych wpisach. Teraz chcielibyśmy wskazać najważniejsze zmiany w nowym projekcie ustawy w stosunku do poprzednio proponowanych rozwiązań.    

Najważniejsze zmiany w nowym projekcie ustawy w stosunku do poprzednich rozwiązań 

Wśród najważniejszych zmian, jakie ustawodawca wprowadził w odniesieniu do ostatniego projektu ustawy z 2023 r., należy wskazać: 

  • zastąpienie Państwowej Inspekcji Pracy w roli organu wsparcia Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 
  • usunięcie obligatoryjnego odebrania przez organ od zgłaszającego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, 
  • wprowadzenie możliwości (a nie obowiązku) wydawania zgłaszającemu zaświadczeń o podleganiu ochronie przewidzianej w projektowanej ustawie, 
  • zmiana terminów: 
    • na wejście w życie ustawy – po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia
    • na utworzenie wewnętrznych i zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń – w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.  

RPO jako instytucja wspierająca 

W projekcie ustawy powrócono do wersji, w której to RPO, a nie PIP, pełni rolę organu wsparcia. Zmianę tę należy ocenić pozytywnie, RPO jest bowiem organem powołanym do ochrony praw obywateli, jednocześnie mającym konstytucyjnie zagwarantowaną niezależność i niezawisłość. Zadaniami RPO będzie z jednej strony przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, ich weryfikacja i przekazanie do właściwej instytucji, a z drugiej również udzielanie informacji i wsparcia sygnalistom. 

Zaświadczenie o statusie sygnalisty 

Zmianie ulega sposób wydawania zaświadczeń o podleganiu ochronie. W aktualnym projekcie nie dzieje się to obligatoryjnie, a na żądanie zgłaszającego naruszenie. Z pewnością zmiana ta usprawni proces przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań przez uprawnione organy. Z drugiej jednak strony to zgłaszający będzie musiał pamiętać, aby zgłosić żądanie wydania takiego zaświadczenia. 

Brak regulacji dotyczącej anonimowych zgłoszeń 

Projektodawca nie zdecydował się na wdrożenie możliwości dotyczącej zgłoszeń anonimowych. Oznacza to, że takie zgłoszenia będą mogły być pozostawione bez rozpoznania, a ewentualne regulacje co do rozpatrywania takich zgłoszeń mogą być zawarte w procedurze zgłoszeń wewnętrznych. W ocenie projektodawcy pozwoli to uniknąć nadmiernej liczby zgłoszeń o niskiej wartości, z drugiej jednak strony istnieje ryzyko odstępowania od zgłoszeń przez osoby, które nie będą chciały ujawnić swojej tożsamości.  

Bez zmian pozostały regulacje dotyczące obowiązku pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 50 osób, w zakresie opracowania i wdrożenia w zakładzie pracy procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Mając na uwadze wznowienie przez legislatora prac nad projektem, zachęcamy do rozważenia podjęcia już teraz działań mających na celu opracowanie procedury sygnalistów i niezbędnej dokumentacji. Chętnie wesprzemy Państwa w tym zakresie.

Będziemy na bieżąco informować o postępie prac legislacyjnych. 

Radca prawny, od 2021 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, niemniej jednak doświadczenie zdobywała już wcześniej, współpracując z wrocławskimi kancelariami. Absolwentka kierunków prawo i filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2023 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Uczestniczyła też w licznych projektach z innych dziedzin prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami zajmującymi się odszkodowaniami, błędami medycznymi, prawem oświatowym oraz obsługą podmiotów prywatnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa