Nasze serwisy tematyczne

TP

CBC – zbliżają się ważne terminy

Kogo dotyczy obowiązek?

CbC-R składany jest:

  • generalnie przez jednostkę dominującą mającą siedzibę lub zarząd w Polsce, wchodzącą w skład grupy podmiotów (co do zasady grupa kapitałowa, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład której wchodzą przynajmniej dwa podmioty mające siedzibę w różnych państwach);
  • gdy kwota progowa skonsolidowanych przychodów grupy przekroczyła w poprzednim roku obrotowym 3,25 mld zł (gdy grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie w PLN) lub 750 mln euro (w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwotę progową określa się w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego).

 Z kolei powiadomienie CbC-P składane jest przez wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów przekraczającej kwotę progową, które posiadają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Terminy:

  • CBC-R za 2018 r. – należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego (w przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy grupy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia CBC-R za 2018 r. upływa z końcem 2019 r.);
  • CBC-P za 2019 r. należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów (w przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy grupy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia CBC-P za 2019 r. upływa z końcem marca 2020 r. – wydłużenie terminu względem poprzednich lat).

Jednocześnie informujemy, że informację CBC-R oraz powiadomienia CBC-P można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

 Oba formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880