pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

UODO wyjaśnia zasady ochrony danych osobowych podczas procesu rekrutacji

TLA Kancelaria > RODO > UODO wyjaśnia zasady ochrony danych osobowych podczas procesu rekrutacji

13 lipca 2020 r. na stronie UODO opublikowano „ABC rekrutacji”, czyli wytyczne dla pracodawców i rekruterów w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów podczas rekrutacji. Wytyczne mają na celu uporządkowanie praktyk w kontekście prowadzenia rekrutacji i objaśnienie obowiązujących przepisów.

UODO potwierdza, iż katalog danych, do których żądania upoważniony jest pracodawca jest zbieżny z wprowadzonym niedawną nowelizacją katalogiem z  art. 221 KP, na który składają się:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (o ile jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

Przetwarzanie danych innych, niż wymienione w powyższym katalogu (lub wymaganych prawem) może odbywać się jedynie z inicjatywy kandydata i za jego wyraźną zgodą, a dane nie mogą być w żadnym wypadku zbierane na zapas. Za taką zgodę możemy uznać samodzielne umieszczenie danych w CV i przesłanie go w ramach procesu rekrutacji. Co podkreśla się w wytycznych – nie ma konieczności zawierania klauzuli o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach tej konkretnej rekrutacji w której bierze udział kandydat, gdyż jako takie wyrażenie zgody traktowane jest samo przesłanie CV.

Inaczej jest w przypadku chęci wzięcia udziału również w kolejnych rekrutacjach – wówczas wymagana jest wyraźna zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, ale przez czas określony. Zasadniczo po zakończeniu rekrutacji ustaje cel przetwarzania, a tym samym możliwość korzystania z aplikacji danego kandydata.

Co ważne potencjalny pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnego kontaktu z podmiotami, które wystawiły referencje przedłożone przez kandydata w toku rekrutacji celem weryfikacji zawartych tam danych. Referencje takie są przedkładane przez kandydata w formie oświadczenia i to sam kandydat ma być źródłem informacji dotyczących przebiegu jego dotychczasowego zatrudnienia.

Wytyczne UODO z pewnością wpłyną na uporządkowanie praktyki przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, co powinno skłonić pracodawców do weryfikacji dotychczas stosowanych procedur.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa