pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Uszczelnianie” systemu podatków dochodowych

TLA Kancelaria > CIT > „Uszczelnianie” systemu podatków dochodowych

Senat przyjął, z drobnymi poprawkami redakcyjnymi, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Planowana nowelizacja wprowadza następujące zmiany:

  • opodatkowanie całej wartości wkładu przy aporcie w wartości rynkowej (rozszerzenie opodatkowania o agio),
  • brak możliwości skorzystania z preferencji podatkowych dotyczących transakcji wymiany udziałów oraz podziału i łączenia spółek w sytuacji braku uzasadnionych przyczyn ekonomicznych tych transakcji („mała klauzula antyabuzywna”),
  • uzależnienie prawa do zwolnienia z podatku u źródła m.in odsetek, należności licencyjnych od dokonania ich wypłaty na rzecz „rzeczywistego właściciela” (klauzula „beneficial owner”),
  • wprowadzenie opodatkowania w Polsce zbycia (również pośrednio) udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jeśli co najmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce (klauzula nieruchomościowa),
  • wprowadzenie opodatkowania w Polsce dochodów z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu na polskim rynku regulowanym.

Niezależnie od przepisów „uszczelniających’ system podatkowy, nowelizacja obniża także stawkę CIT do 15% dla małych podatników (przychód ze sprzedaży poniżej 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym) oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność).

Po akceptacji przez Sejm poprawek wprowadzonych przez Senat ustawa zostanie przesłana do podpisu prezydenta. Nowelizacja, co do zasady, wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

doręcznie pisma
NSA: Doręczenie pisma z pominięciem pełnomocnika jest niewiążące
28 czerwca 2022
Czy infrastruktura „okołoprodukcyjna” jest kosztem kwalifikowanym w PSI? 
22 czerwca 2022
KSeF dopiero od 2024 roku?
15 czerwca 2022

Archiwa