pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

WHT – Posiadasz opinię o stosowaniu preferencji? Zweryfikuj dokumenty!

TLA Kancelaria > WHT > WHT – Posiadasz opinię o stosowaniu preferencji? Zweryfikuj dokumenty!

Mechanizm pay & refund dotyczący limitu 2 mln zł funkcjonuje już 2 lata. Miniony rok w Kancelarii TLA stał pod znakiem opinii o stosowaniu preferencji.  

Udało nam się zabezpieczyć wielu Klientów, którzy obecnie mogą korzystać z korzyści, jaką daje im opinia o stosowaniu preferencji. 

„Termin ważności” opinii o stosowaniu preferencji  

Należy jednak pamiętać, że opinie o stosowaniu preferencji mają „terminy ważności”.  

Zgodnie z art. 26b ust. 7 i 8 ustawy o CIT:  

7. Opinia o stosowaniu preferencji wygasa: 

1)  z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania; 

2) (…); 

3)  z dniem, w którym podatnik, którego dotyczy ta opinia, przestał spełniać warunki określone w art. 21 ust. 3-3c lub art. 22 ust. 4-6 albo warunki zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli wnioskodawca nie poinformował o tym organu podatkowego zgodnie z ust. 8. 

8. W przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków korzystania ze zwolnienia (…), wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności powinien się dowiedzieć, że doszło do tej zmiany, informuje o tym organ podatkowy. (…). 

W związku z powyższym, co do zasady opinia jest ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania.  

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z danej preferencji (zwolnienie/niższa stawka/niepobieranie podatku) na podstawie opinii uzależnione jest od tego: 

  • czy w całym tym okresie są dochowane warunki stosowania danej preferencji  
  • oraz czy płatnik ma odpowiednie dokumenty (m.in. ważne certyfikaty rezydencji podatnika) 
    • niespełnienie warunków/nieposiadanie odpowiednich dokumentów może skutkować utratą ważności opinii. 

Biorąc powyższe pod uwagę, istotne jest przeprowadzanie okresowej weryfikacji spełnienia warunków danej preferencji i aktualności/zaktualizowania posiadanych dokumentów.  

Co w przypadku braku posiadania opinii o stosowaniu preferencji lub wypłacie należności poniżej 2 mln zł? 

Co więcej, wszyscy płatnicy dokonujący płatności podlegających WHT i korzystający z danej preferencji są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków stosowania preferencji.  

W praktyce oznacza to, że wszyscy płatnicy korzystający z preferencji powinni pamiętać  
o okresowej weryfikacji warunków zastosowania preferencji i aktualizacji dokumentów.  

Rekomendujemy przeprowadzanie okresowych (np. corocznych) audytów, podczas których zweryfikowana zostanie możliwość korzystania z preferencji.  

Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu wspomnianych audytów i zachęcamy do kontaktu.

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa