pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wydanie towaru w ramach usługi marketingowej a VAT

TLA Kancelaria > CIT > Wydanie towaru w ramach usługi marketingowej a VAT

W wyroku z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. I FSK 1112/13 oddalił skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie, w którym sąd zakwestionował prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup usługi marketingowej, w części dotyczącej wydania towarów na rzecz osób trzecich.

W stanie faktycznym Spółka wskazała, że nabywa usługę marketingową, w celu organizacji konkursu, która to usługa obejmuje m.in. stworzenie koncepcji działań, zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów reklamowych, stworzenie systemu do obsługi konkursu, wybór i zakup nagród dla uczestników, wydanie nagród oraz inne niezbędne czynności.

Spółka powzięła wątpliwość czy ma pełne prawo do odliczenia z tytułu faktury otrzymanej przez podmiot świadczący usługę marketingową.

Sąd wskazał, że:

  • jeśli dochodzi do wydania nagród osobom trzecim, to podatek VAT, który powinien być uiszczony, nie powinien podlegać odliczeniu przez spółkę (jeśli spółka odliczyłaby podatek naliczony doszłoby do ponownego odliczenia),
  • cenę za wydanie towarów osobom trzecim należy uznać, jako zapłatę za dostawę towarów na rzecz osób trzecich,
  • część ceny obejmująca wartość wydanych towarów nie powinna być uwzględniona na fakturze za usługę marketingowej.

Sąd, powołując się na orzecznictwo TSUE (m.in. wyrok w sprawie C-55/09), wskazał, że w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z dwiema odrębnymi czynnościami (a nie z kompleksową usługą):

  • dostawą na rzecz uczestników konkursu,
  • świadczeniem usługi marketingowej na rzecz spółki.

Omawiane orzeczenie wpisuje się w przeważającą w tym zakresie linię orzeczniczą sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Podobne rozstrzygnięcia:

  • wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn. I FSK 271/13,
  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn. IPPP3/443-28/14-2/IG.

Podsumowując powyższe rozstrzygnięcie wskazać należy, że w sytuacji zakupu usługi marketingowej, która ma polegać na wydaniu towaru na rzecz osób trzecich, odliczenie całego podatku VAT naliczonego od faktury za usługi marketingowe (uwzględniającej koszty nabycia tych towarów) może być kwestionowane przez organy podatkowe.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa