pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wynagrodzenie za zaprzestanie produkcji to NKUP

TLA Kancelaria > CIT > Wynagrodzenie za zaprzestanie produkcji to NKUP

Działalność Spółki polegała na zakupie i sprzedaży towarów (pełnienie funkcji handlowca). Spółka zamierzała przejąć sferę produkcyjną od podmiotu powiązanego. Uważała, że wynagrodzenie płacone podmiotowi powiązanemu będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów, bowiem:

  • jako wyłączny producent będzie zaopatrywać większą liczbę podmiotów,
  • będzie sprzedawać towary z większym zyskiem, bowiem będzie mogła ustalić wyższą marżę,

co w konsekwencji przełoży się na wielkość przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki wskazując, że wynagrodzenie z tytułu wygaszania produkcji podmiotu powiązanego:

  • nie jest wydatkiem ponoszonym w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu, ale
  • jego celem jest zrekompensowanie podmiotowi powiązanemu utraconych przychodów związanych z wyzbyciem się funkcji produkcyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął po stronie podatnika wskazując, że argumentacja Spółki nie budzi zastrzeżeń, bowiem w świetle doświadczenia życiowego zapłacenie podmiotowi powiązanemu za zaprzestanie produkcji, aby stać się jedynym producentem jest działaniem zmierzającym do osiągnięcia przychodów.

Odmienne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 r. o sygn. II FSK 308/14 wskazując, że:

  • zapłata na rzecz podmiotu powiązanego za zakupione maszyny służące produkcji stanowi KUP, natomiast
  • nie można w tych samych kategoriach ocenić wydatku określonego w umowie, jako wypłata wynagrodzenia należnego z tytułu wygaszania przez podmiot powiązany produkcji (zaprzestanie działalności produkcyjnej).

W ocenie NSA wypłata taka nie realizuje celu w postaci uzyskania przychodów, ale zabezpiecza i chroni interes osoby trzeciej (podmiotu powiązanego). Dodatkowo NSA wskazał, iż zarówno:

  • przepisy rozdziału 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie cen transferowych, oraz
  • wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych

traktujące o restrukturyzacji nie odnoszą się do kwestii uznania przedmiotowego wynagrodzenia za KUP i nie mają znaczenia w przedmiotowej sprawie.

Powyższe wyjaśnienia NSA prowadzą do negatywnych wniosków dla podatników, stawiając ich przed alternatywą ustalenia nierynkowej ceny w ramach restrukturyzacji (całość w KUP) bądź nie uznania za KUP części płaconego wynagrodzenia (ustalonego zgodnie z zasadami cen transferowych). Dlatego też, każda z transakcji podobnego charakteru powinna być analizowana i kształtowana z uwzględnieniem wskazanego wyroku.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa