pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zaliczenie nadpłaty VAT na poczet innych zobowiązań

TLA Kancelaria > Postępowania (istotne orzecznictwo) > Zaliczenie nadpłaty VAT na poczet innych zobowiązań

Wyrokiem z 20 stycznia 2012 r. (sygn. akt I FSK 577/11) NSA rozstrzygnął, iż na tle ustawy Ordynacja podatkowa istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet innych zobowiązań podatkowych.

W przedmiotowej sprawie podatnik podał, że w składanych miesięcznych deklaracjach VAT-7 wykazuje regularnie nadpłatę w podatku od towarów i usług do zwrotu na rachunek bankowy. W związku z powyższymi deklaracjami podatnik zamierza składać wnioski o zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań publicznoprawnych – w podatku od nieruchomości oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

Minister Finansów odmówił podatnikowi prawa do zaliczenia nadwyżki w podatku VAT na poczet innych zaległości publicznoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko stwierdził, że właściwość rzeczowa naczelników urzędów skarbowych nie obejmuje należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu korzystania ze środowiska, a dokonanie przedmiotowego zwrotu wiązałoby się z naruszeniem zasady działania władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa. WSA w Bydgoszczy zaaprobował stanowisko Ministra Finansów.

Tymczasem NSA zajął zgoła odmienne, korzystne dla podatnika stanowisko. NSA wywiódł, że w świetle przepisów Ordynacji podatkowej brak jest jakichkolwiek przeciwskazań do możliwości dokonania kompensaty nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy.

W praktyce komentowany wyrok stwarza dla podatników alternatywę w postaci możliwości dokonania wyboru tego, czy chcą przysługującą im nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym:

  • otrzymać w postaci zwrotu na rachunek bankowy, bądź
  • przeznaczyć na rzecz innych zaległości podatkowych lub publicznoprawnych.

Powyższy wyrok znalazł odzwierciedlenie m.in. w wyroku WSA w Warszawie z 14 marca 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 1707/11).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa