+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r.  

TLA Kancelaria > VAT > Zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r.  
Klocki ustawione w napis VAT

Od 1 stycznia 2022 r. weszło kilka istotnych zmian dla podatników ściśle związanych z wystawianiem faktur: 

 • wydłużono termin do wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi/otrzymaniem całości lub części zapłaty – z 30 do 60 dni;
 • brak obowiązku umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto;
 • dobrowolne umieszczanie na fakturze: 
  • wyrazów „faktura korygująca”/„korekta”, 
  • przyczyn korekty; 
 • dobrowolne umieszczanie na fakturze wyrazów „duplikat”; 
 • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej (w przypadku opustu lub obniżki ceny) za dany okres na rzecz jednego odbiorcy do dostawy/usługi, która: 
  • zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka, 
  • może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą – gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług. 

Wskazać również należy, że od 1 stycznia 2022 r. uruchomiono Krajowy System e-Faktur (KSeF) – obecnie jako rozwiązanie dobrowolne. O KSeF informowaliśmy we wpisie [1].

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniono również przepis KKS w zakresie korekty JPK: 

 • obecnie zarówno korekta deklaracji, jak i korekta części ewidencyjnej JPK (czyli korekta „księgi”) – jeśli zostanie skutecznie złożona, 
 • nie wymaga złożenia czynnego żalu. 

[1] Krajowy System e-Faktur – czy czeka nas rewolucja?


Webinar TLA: „Faktury elektroniczne obowiązkowe od 2023 roku”

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar TLA.

 • 9 czerwca 2022 roku
 • godz. 11:00

Zapisać można się: tutaj

Podczas webinaru omówimy takie zagadnienia jak:

 1. Faktura ustrukturyzowana – czym jest, co zawiera, jakich faktur nie można wystawiać?
 2. Proces wystawiania i wysyłki faktur – uznanie za faktury za wystawioną i odebraną
 3. KSeF – system działania i sposoby autoryzacji
 4. Potencjalne korzyści wynikające z używania KSeF

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Related Posts

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa