pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dostawy towarów objęte fakturą zbiorczą a przychód CIT

TLA Kancelaria > CIT > Dostawy towarów objęte fakturą zbiorczą a przychód CIT

Zgodnie z ustawą o VAT od 1 stycznia 2014 r. faktura może być wystawiona najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy lub wykonaniu usługi. Tym samym, jedna faktura może obejmować kilka dostaw dokonanych w ciągu jednego miesiąca. W tym kontekście pojawia się pytanie o prawidłowy sposób zaksięgowania przychodu z dostaw objętych taką fakturą zbiorczą w zakresie CIT, w związku z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, który wskazuje, że „za datę powstania przychodu (…) uważa się (…) dzień wydania rzeczy”.

Pytanie jest o tyle istotne, gdyż

  • w zakresie usług art. 12 ust. 3c ustawy o CIT przewiduje powstanie przychodu na ostatni dzień okresu rozliczeniowego (Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.”), natomiast
  • w odniesieniu do dostaw towarów brak jest analogicznego przepisu, stanowiącego wyjątek od zasady ogólnej wynikającej z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 września 2013 r. (sygn. IPPB3/423-465/13-4/MS1) zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że:

  • możliwe jest jednorazowe wykazanie przychodu z tytułu dostaw towarów i wykonanych usług z całego miesiąca udokumentowanych jedną fakturą,
  • przyjmując jako moment uzyskania przychodu – ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano dostaw lub wykonano usługi,
  • o ile nie będzie to później niż w momencie wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Komentarz TLA

Pogląd zaprezentowany w opisanej interpretacji jest niewątpliwie korzystny dla podatników, gdyż pozwala im na jednorazowe zaksięgowanie na potrzeby CIT faktury zbiorczej, analogicznie do ujęcia takiej faktury w ewidencji VAT.

Kwestia ta jest bardzo istotna, gdy dotyczy dostaw towarów rozliczanych w walucie. Stanowisko przedstawione w interpretacji pozwala bowiem na uniknięcie konieczności rozpoznawania momentu powstania przychodu (istotny dla stosowanego kursu przeliczenia na PLN) w odniesieniu do poszczególnych wydań towarów.

Organ nie wskazał jednak przekonującego uzasadnienia dla swojego stanowiska. W związku z tym, w celu zastosowania wskazanego sposobu księgowania faktur zbiorczych, TLA rekomenduje uzyskanie pozytywnej interpretacji w tym zakresie przez zainteresowaną spółkę.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa