pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ekwiwalent za media dla pracownika zdalnego bez PIT?

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Ekwiwalent za media dla pracownika zdalnego bez PIT?

W związku z przeniesieniem się większości pracowników biurowych na pracę zdalną koszty utrzymania biur przez pracodawców znacznie zmalały. Niektórzy z nich postanowili wypłacać swoim pracownikom dodatkowe kwoty za wydatki ponoszone na dostęp do Internetu i zużycie prądu w związku z pracą zdalną. 

Jeden z podatników wnioskując o uzyskanie interpretacji indywidualnej zabezpieczającej rozliczenie podatkowe wypłaty ekwiwalentów wskazał, że: 

  • rozważa wypłacanie pracownikom ekwiwalentu za korzystanie z Internetu i prądu, pod warunkiem przepracowania przez pracownika określonej części wymiaru pracy zdalnie, 
  • ekwiwalent wypłacany byłby w zryczałtowanej formie w przedziale 100-150 zł, a pracownicy nie byliby zobowiązani do przedstawiania dowodów ponoszenia tych kosztów. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 grudnia w 2020 r. o sygn. 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS wskazał, że: 

  • w ramach pracy zdalnej wykonywanej na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa COVID), 
  • wypłacane przez pracodawcę kwoty ekwiwalentu za zużycie Internetu i energii elektrycznej pracownikom wykonującym pracę zdalną nie będą stanowiły przychodu ze stosunku pracy. 

Należy podkreślić, że powyższe stanowisko jest potwierdzane przez organy podatkowe wyłącznie w odniesieniu do ekwiwalentu wypłacanego pracownikom pracującym zdalnie na podstawie specustawy COVID. 

W naszej opinii stosowaną przez Dyrektora KIS argumentację można zastosować także do ekwiwalentu wypłacanego w związku z pracą zdalną świadczoną niezależnie od podstawy wynikającej ze specustawy COVID, a więc: 

  • także co do ekwiwalentów wypłacanych pracownikom zdalnym przed wejściem w życie specustawy COVID, 
  • po okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. 

O uzyskanie interpretacji indywidualnej zabezpieczającej takie stanowisko należałoby jednak powalczyć przed sądem. 

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa