pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej – nowe wyzwanie dla pracodawców

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej – nowe wyzwanie dla pracodawców

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia jednej ewidencji czasu pracy niezależnie od tego, czy pracownik wykonuje pracę w formie stacjonarnej, hybrydowej, czy też zdalnej. Nie chodzi tu o prowadzenie oddzielnej ewidencji czasu pracy zdalnej, obok np. ewidencji czasu pracy stacjonarnej. Fakt wykonywania pracy przez pracownika w formie zdalnej wymaga ewidencjonowania czasu pracy, w tym obowiązku ewidencjonowania: 

  • godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, 
  • godzin przepracowanych w porze nocnej, 
  • godzin nadliczbowych. 

Ewidencja czasu pracy dotyczy również obowiązku ewidencjonowania pracy zdalnej świadczonej okazjonalnie, tj. 24 dni w roku kalendarzowym. W nowych świadectwach pracy pracodawca będzie bowiem miał obowiązek wskazana liczby dni wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Wynika to z faktu ograniczenia możliwości świadczenia okazjonalnej pracy zdalnej do 24 dni w roku, niezależnie od tego, czy w trakcie roku kalendarzowego następuje zmiana pracodawcy, czy też nie. 

Jak ewidencjonować czas pracy zdalnej? 

Istotną kwestią, jaka powstaje w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy zdalnej, jest ewidencjonowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy świadczonej w formie zdalnej. Wynika to z miejsca świadczenia pracy zdalnej i związanej z tym  zmniejszonej możliwości kontroli pracodawcy nad pracownikiem świadczącym pracę zdalną, wobec braku osobistego kontaktu. Niemniej jednak ta specyfika pracy zdalnej w żaden sposób nie zmieniła obowiązków pracodawcy w zakresie ewidencjonowania godzin pracy pracownika świadczącego pracę w formie zdalnej. 

Podkreślić należy, że ustawodawca nie przewidział żadnego szczególnego sposobu ewidencjonowania godzin pracy zdalnej. O tym, jak pracownicy mają potwierdzać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, będą więc decydowały rozwiązania przyjęte u danego pracodawcy.  

W praktyce stosuje się najczęściej: 

  • elektroniczne listy obecności, 
  • rejestrację w przewidzianym do tego celu programie, 
  • potwierdzenie rozpoczęcia i zakończenia pracy e-mailem lub innym, używanym w zakładzie pracy komunikatorem. 

Pracodawca musi jednak nie tylko stworzyć możliwość potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną, lecz także wskazać sposób potwierdzania tej obecności we właściwych dokumentach wprowadzających pracę zdalną.  

Warto podkreślić, że czytelny system ewidencjonowania godzin pracy zdalnej może okazać się niezwykle przydatny dla pracodawcy nie tylko z uwagi na możliwość łatwego ustalenia godzin pracy pracownika, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale także z uwagi na ewentualne kwestie dotyczące wypadków przy pracy zdalnej. 

Inną możliwością wartą rozważenia jest wprowadzenie zadaniowego czasu pracy. Należy jednak pamiętać, że zadaniowy czas pracy nie stanowi remedium na prowadzenie ewidencji czasu pracy, ale może w istotny sposób uelastycznić i ułatwić ewidencjonowanie obecności w pracy.  

W Kancelarii TLA radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od 2021 r również Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach prawniczych we Wrocławiu oraz prowadząc własną praktykę prawniczą. E-mail: izabela.mendykpichur@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa