pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Grupa VAT – nowa instytucja zaplanowana w Polskim Ładzie

TLA Kancelaria > VAT > Grupa VAT – nowa instytucja zaplanowana w Polskim Ładzie

Grupa VAT już nie tylko dla PGK 

Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty, w odniesieniu do których zachodzą trzy typy powiązań (powiązania muszą być spełnione nieprzerwanie przez okres w jakim grupa działa jako podatnik VAT):  

1)  finansowe – jeden z członków grupy posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych podatników będących członkami tej grupy; 

2)  ekonomiczne: 

 • przedmiot głównej działalności członków ma taki sam charakter lub 
 • rodzaje prowadzonej działalności uzupełniają się i są współzależne lub 
 • członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT; 

3)  organizacyjne: 

 • prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem lub 
 • organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu. 

 

Zrezygnowano z zapowiadanego powiązania grupy VAT z podatkową grupą kapitałową – czyli aby być w grupie VAT nie trzeba być PGK.  

W celu zawiązania grupy VAT konieczne będzie zawarcie umowy na piśmie, funkcjonowanie grupy VAT będzie możliwe na minimum 3 lata. Grupa VAT stanie się jednym podatnikiem po spełnieniu przesłanek do jej utworzenia oraz gdy zostanie zarejestrowana przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. 

Przed US grupę VAT będzie reprezentował przedstawiciel – czyli podmiot wyznaczony spośród członków. 

 

Członkowie grupy: 

 • podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT, 
 • grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT, 
 • grupa VAT nie może być rozszerzana, pomniejszana, 
 • muszą posiadać siedzibę w Polsce. Podatnicy nieposiadający siedziby na terytorium kraju mogą być członkami grupy VAT w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału na terytorium kraju. 

 

Rozliczenia: 

 • pomiędzy członkami grupy nie podlegają opodatkowaniu – efektem będzie neutralność rozliczeń pomiędzy członkami grupy VAT, 
 • przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza grupy – traktuje się jako dokonane przez grupę, 
 • na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza grupy – traktuje się jako dokonane na rzecz grupy VAT. 

 

Z jednej strony będzie mniejsza ilość JPK_VAT, wyłączony MPP dla obrotów wewnątrz grupy, jednakże zostaje to zastąpione obowiązkową elektroniczną ewidencją czynności wewnątrz grupy – do przedstawienia na żądanie organu. 

 

Czy faktycznie grupa VAT to same plusy? Nie do końca – pojawiają się bowiem kwestie: 

 • ustalania współczynnika proporcji dla poszczególnych członków grup, 
 • ustalania współczynnika proporcji dla całej grupy VAT, 
 • odpowiedzialności solidarnej podmiotów wchodzących w skład grup VAT – trwającej również po zakończeniu okresu funkcjonowania grupy. 

 

Według Ministerstwa nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności polskiego sektora finansowego. Przepisy nie wprowadzają ograniczenia w zakresie tworzenia grup VAT tylko dla wybranych sektorów, wobec tego rozwiązanie może być korzystne nie tylko dla sektora finansowego, ale również dla sektora ubezpieczeniowego, medycznego. 

 

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa