pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nabór do wojska ruszył – zakaz rozwiązywania umów o pracę

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Nabór do wojska ruszył – zakaz rozwiązywania umów o pracę

Ustawa o Obronie Ojczyzny przewiduje m.in.:   

  • możliwość obowiązkowego powołania pracownika do wojska, tzw. obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa, 
  • możliwość zgłoszenia się przez pracownika do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej tzw. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. 

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa pozostaje na razie jedynie ustawowym zapisem. Nie można jednak zapominać, że ustawa o Obronie ojczyzny chroni przed rozwiązaniem umowy o pracę nie tylko żołnierzy powołanych do obowiązkowej służby wojskowej, ale również ich małżonków.  

Z czym więc musi liczyć się pracodawca, jeżeli jego pracownik zgłosi się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej: 

  1. Pracodawca nie może z pracownikiem, który został powołany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, rozwiązać umowy o prace bez zgody pracownika (są wyjątki w tym zakresie); Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu powołania pracownika do służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne; 
  1. Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego na okres szkolenia (szkolenie podstawowe 28 dni i szkolenie specjalistyczne – 11 miesięcy), a dodatkowo od momentu powiadomienia pracodawcy o szkoleniu oraz przez 12 miesięcy od jego zakończenia, nie może ani wypowiedzieć pracownikowi stosunku pracy, ani go z nim rozwiązać (są wyjątki w tym zakresie); 
  1. Pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek zwolnienia go od pracy na 2 dni bez prawa do wynagrodzenia; 
  1. Okres odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

O powołaniu pracownika do służby wojskowej pracodawcę informuje szef wojskowego centrum rekrutacji. 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest możliwa od 23 kwietnia 2022 r. Dziś trudno stwierdzić, jaka będzie skala zainteresowania tą służbą, a co za tym idzie odpływ pracowników.  Nie można jednak wykluczyć przypadków zgłaszania się pracowników, zwłaszcza młodych, do takiej służby.  

Działy HR powinny już dziś mieć świadomość powyższych działań po stronie pracowników oraz zaplanowany przebieg procedur postępowania z pracownikiem powołanym do takiej służby. 

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa