pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Obowiązki informacyjne po 26 kwietnia 2023 r. dotyczące warunków zatrudnienia

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Obowiązki informacyjne po 26 kwietnia 2023 r. dotyczące warunków zatrudnienia

Zakres nowej informacji o warunkach zatrudnienia jest zdecydowanie szerszy niż obowiązującej do 26 kwietnia 2023. Pewne ułatwienie dla sporządzających stanowi możliwość powołania, zamiast opisowych informacji, jedynie odpowiednich przepisów prawa. Dotyczy to tylko niektórych informacji o warunkach zatrudnienia. 

W praktyce problemem nie jest ilość informacji, wymaganych przez ustawodawcę od pracodawcy, ale ustalenie ich zakresu. 

Wymiar płatnego urlopu 

Przykładowo, jednym z obowiązków pracodawcy jest udzielenie pracownikowi informacji dotyczącej wymiaru przysługującego pracownikowi płatnego urlopu. Podkreślić należy, że nie chodzi tu jedynie o urlop wypoczynkowy, jak było dotychczas.  

Zapis ten może budzić trudności w zastosowaniu, ponieważ każde nabycie przez pracownika innego niż urlop wypoczynkowy płatnego urlopu będzie skutkowało koniecznością poinformowania pracownika o zmianie warunków zatrudnienia. Co więcej, informacja ta powinna być przekazana pracownikowi nie później niż w dniu, w którym zmiana ma zastosowanie do pracownika – a więc w którym nabył do niego prawo. Z kolei niewypełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny.

Ochrona związana z ubezpieczeniem społecznym 

Kolejne wątpliwości są związane z obowiązkiem udzielenia informacji, dotyczącej zapewnianej przez pracodawcę ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym. Ustawodawca posługuje się zwrotem o ochronie związanej z zabezpieczeniem społecznym zapewnianej przez pracodawcę. Zwrot ten może wprowadzać w błąd, co do zakresu świadczeń, ponieważ pracodawca w istocie nie zapewnia ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym. Pracodawca poza PPK ma możliwość tworzenia PPE. 

Zatem pełna informacja powinna dotyczyć zarówno składek odprowadzanych do ZUS (system zabezpieczeń społecznych), jak i informacji o zawarciu lub nie umowy o zarządzanie z PPK oraz tworzonych przez pracodawcę PPE, lub niezapewnieniu takiej ochrony.  

Wszelkie niejasności z pewnością zostaną usunięte poprzez praktykę wypracowaną przez PIP ewentualnie przez dalsze zmiany legislacyjne.   

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa