pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Praca zdalna na ostatniej prostej 

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Praca zdalna na ostatniej prostej 

Sejm odrzucił wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat i ostatecznie przyjął długo wypatrywaną ustawę wprowadzającą na stałe do Kodeksu Pracy pracę zdalną. Do chwili obecnej praca zdalna funkcjonuje jeszcze na podstawie przepisów covidowych, które: 

 • dość powierzchownie traktują kwestię samej pracy zdalnej, 
 • dają pracodawcom bardzo dużą dowolność w ustalaniu zasad jej wykonywania,  

Wejście w życie zmian zmieni nieco zasady gry i pracodawcy chcący „utrzymać” u siebie pracę zdalną będą musieli zmierzyć się z nowymi licznymi obowiązkami, które zostaną na nich nałożone. 


Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? 

Sejm przegłosował zmiany w Kodeksie Pracy dnia 13 stycznia 2023 r. Nowo przyjęte przepisy zostały już skierowane na biurko Prezydenta. Jeżeli tylko Prezydent nie będzie za bardzo zwlekał ze złożeniem swojego podpisu, to nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie już w marcu 2023 r. 


Co teraz mają zrobić pracodawcy?

Czasu na dostosowanie się do zmian nie ma zbyt wiele (szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę, że nowe przepisy nie będą działały „automatycznie”). Oznacza to, że jeżeli pracodawca nie ustali zasad wykonywania pracy zdalnej do chwili wejścia w życie zmian, to praca  zdalna w jego zakładzie pracy nie będzie co do z możliwa. Należy więc teraz czym prędzej ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej, a ma to nastąpić w: 

 • porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub 
 • regulaminie – jeżeli w terminie 30 dni nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową albo w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – wówczas konieczne są konsultacje z przedstawicielami pracowników, 
 • porozumieniu zawieranym bezpośrednio z pracownikiem – gdy nie zostało zawarte porozumienie z zakładową organizacją związkową  albo nie został wydany regulamin. 

Co pracodawca będzie musiał uregulować? 

Kwestii, które będą wymagały od pracodawcy regulacji, jest wiele, a do najistotniejszych należą ustalenie zasad: 

 • pokrywania kosztów pracy zdalnej, 
 • czasu pracy, 
 • porozumiewania się pracodawcy i pracownika, 
 • kontroli wykonywania pracy zdalnej, 
 • ochrony danych osobowych, 
 • przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP. 

Naturalnie, kwestii wymagających szczegółowego uregulowania jest znacznie więcej, a biorąc pod uwagę przewidywaną datę wejścia w życie ustawy to jest już ostatni moment, aby zainteresować tematem i przede wszystkim zdążyć przed wejściem w życie zmian. 

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa