pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany w umowach na czas określony – przepisy przejściowe

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Zmiany w umowach na czas określony – przepisy przejściowe
Wypowiedzenie umowy

Projektowane w Kodeksie Pracy zmiany regulacji związanych z umowami na czas określony wprowadzają obowiązek:

  • uzasadnienia przyczyny wypowiedzenia takiej umowy,
  • konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy na czas określony z organizacją związkową.

Są to zmiany najistotniejsze, ale nie wszystkie, ponieważ:

  • ma zmienić się katalog roszczeń pracownika w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę na czas określony; pracownik może dochodzić: uznania wypowiedzenie za bezskuteczne, przywrócenia do pracy, odszkodowania – do tej pory pracownik mógł dochodzić jedynie odszkodowania, gdy wypowiedzenie umowy o pracę naruszało przepisy prawa,
  • ma zmienić się treść umowy o pracę zawieranej na czas określony poprzez wprowadzenie obligatoryjnego elementu tej umowy: czasu jej trwania lub terminu jej zakończenia (obecnie termin ten może być wskazany bezpośrednio lub pośrednio).

Ustawodawca przyjmuje, że wszystkie zmiany mają mieć zastosowanie również do umów wcześniej zawartych, z tym że:

  • zmiana treści umowy o pracę na czas określony, poprzez wskazanie czasu jej trwania lub terminu jej zakończenia – będzie miała zastosowanie tylko do umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy i będzie się odbywała tylko na wniosek pracownika,
  • wskazanie przyczyny wypowiedzenia i konsultacja związkowa nie będzie miała zastosowania do umów, które zostały wypowiedziane przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie uległy jeszcze rozwiązaniu (umów wypowiedzianych, ale trwających),
  • nowe roszczenia pracownika w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę na czas określony nie dotyczą postępowań odwoławczych, które są w toku. Pracownikowi więc, który złożył odwołanie do Sądu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony, do wejścia w życie nowych przepisów, przysługiwać będzie nadal tylko roszczenie odszkodowawcze.

Reasumując, stwierdzić należy, że nowe przepisy znajdą zastosowanie w zakresie:

  • zasad wypowiadania umów na czas określony,
  • konsultacji związkowej,
  • roszczeń pracowniczych w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy na czas określony,

do wszystkich umów o prace na czas określony, które do dnia wejścia w życie nowych przepisów będą trwały i nie będą wypowiedziane.

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa