pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zwrot za ładowanie samochodu elektrycznego przez pracownika jednak w ryczałcie 

TLA Kancelaria > PIT > Zwrot za ładowanie samochodu elektrycznego przez pracownika jednak w ryczałcie 

28 września 2022 r.  opublikowana została zmieniona przez Szefa KAS interpretacja indywidualna o nr DOP3.8222.34.2021.HTCE dotycząca ładowania przez pracownika służbowego samochodu elektrycznego. 

Sprawa dotyczyła Spółki, która udostępnia pracownikom służbowe samochody elektryczne, do użytku zarówno służbowego, jak i prywatnego. Z powodu niewystarczającej liczby stacji ładowania na terenie Spółki, pracownik jest zobowiązany do ładowania samochodu w domu, co generuje po jego stronie zwiększone koszty energii elektrycznej. Z tego tytułu Spółka planuje wypłacać pracownikom ryczałtową kwotę na pokrycie tych kosztów. 

W pierwszej wydanej w tej sprawie interpretacji z dnia 5 maja 2021 nr 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ, Dyrektor KIS stwierdził, że Spółka może zastosować ryczałt z art. 12 ust. 2a PIT, jednak nieprawidłowe jest stanowisko, że w kwocie ryczałtu mieści się zwrot za zużytą przez pracownika energię elektryczną potrzebną do ładowania. 

Z tym drugim poglądem nie zgodził się jednak Szef KAS, który z urzędu zmienił powyższą interpretację, stwierdzając, że: 

  • zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 11 września 2020 r. o nr DD3.8201.1.2020, ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu (np. koszty wymiany opon, paliwo, ubezpieczenie), które należy ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym; 
  • pomimo że powyższa interpretacja dotyczy samochodów spalinowych, nie ma przeszkód, aby stosować ją także do samochodów elektrycznych; 
  • zatem skoro wartość paliwa jest uwzględniania w ryczałtowym przychodzie pracownika, to także zwrot za ładowanie auta w przydomowej stacji będzie się w nim mieścić; 
  • jednak wypłacona ryczałtowo kwota pracownikowi powinna być odpowiednio rozliczona, a ewentualna nadwyżka zwrotu ponad poniesione przez pracownika koszty za zużycie prądu powinna być rozpatrzona jako dodatkowy przychód pracownika lub zwrócona pracodawcy. 

Należy zaznaczyć, że jest to przełomowa i nowatorska interpretacja, która pozwala na neutralne podatkowo ładowanie służbowych samochodów elektrycznych w domach pracowników (jeżeli kwota zwrotu jest równa poniesionym przez pracownika kosztom ładowania). 

Rozwiązanie może być szczególnie interesujące dla dużych biznesów niekorzystających z „mrożenia cen energii dla MŚP” – wygląda na to, że będą one mogły naładować samochody elektryczne w domach pracowników po preferencyjnych – „zamrożonych cenach”. 

O kwestii samochodów elektrycznych pisaliśmy również tutaj

Student V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiedzę teoretyczną zdobywaną na studiach stara się przekuć w doświadczenie zawodowe poprzez bieżące wsparcie działu podatkowego. Ukończył Comparative Law School na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na co dzień pomaga w projektach dotyczących szeroko pojętego prawa podatkowego m.in. w kontrolach podatkowych, podatku VAT czy cenach transferowych. Prywatnie pasjonat sportu, dobrej książki oraz podróży.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa