pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Czy kontrola BHP pracowników zdalnych będzie możliwa? 

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Czy kontrola BHP pracowników zdalnych będzie możliwa? 

Jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach, aktualnie procedowana jest nowelizacja, która ma „na stałe” wprowadzić do kodeksu pracy pracę zdalną. Jeżeli pracodawca będzie zatrudniał pracowników świadczących pracę formie zdalnej, istotna będzie dla niego odpowiedź na pytanie: Jak przeprowadzać kontrolę w zakresie BHP?

Jak jest obecnie?

Praca zdalna została wprowadzona do polskiego porządku nagle (w tzw. ustawie covidowej). Największą luką tej tymczasowej regulacji jest brak możliwości przeprowadzenia kontroli „pracownika zdalnego” w zakresie BHP.

Pomimo powyższego braku:

  • pracodawcy w żaden sposób nie zostali zwolnieni z obowiązku zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a
  • żeby chronić życie i zdrowie pracowników przecież najpierw trzeba sprawdzić, jak wyglądają warunki pracy pracownika zdalnego.

Ze względu na brak regulacji raczej nie należy spodziewać się sankcji za niedopełnienie obowiązku, bo to przecież ustawodawca nie dał skutecznego narzędzia do kontroli pracownika (lub choć wskazówki jak obowiązek wypełnić).

Jak będzie po zmianach?

Ustawodawca, dostrzegając tę „lukę” w przepisach i zamierza:

  • pozwolić pracodawcom chcącym wprowadzić „u siebie” pracę zdalną na kontrolowanie pracownika zdalnego w miejscu, gdzie pracownik wykonuje pracę,
  • nałożyć obowiązek na pracodawców określenia w prawie zakładowym dokładnych zasad kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zdalnych.

Co ma zrobić pracodawca?

Pracodawcy, aby chronić zdrowie i życie pracowników, a siebie uchronić od sankcji muszą określić (w sposób, który opisaliśmy tutaj) zasady kontroli pracownika zdalnego, z tym zastrzeżeniem, że taka kontrola:

  • nie może naruszać prawa pracownika do prywatności, więc
  • co do zasady powinna odbywać się zdalnie (np. przy użyciu: telefonu, poczty elektronicznej, chatu),
  • wyjątkowo bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy zdalnej – tylko przy uprzednim porozumieniu się z pracownikiem zdalnym.

Po wejściu w życie ustawy pracodawcy z całą pewnością będą musieli się dobrze przygotować na wprowadzenie „u siebie” pracy zdalnej, bo jeżeli będą mieli możliwość kontroli warunków pracy pracownika zdalnego, to będą mieli obowiązek zapewnienia, aby warunki te odpowiadały ustawowemu wzorcowi.

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Podatek od nieruchomości
Jak ustalić wysokość w świetle – kolejne wątpliwości w podatku od nieruchomości
22 września 2022
Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw administratora
20 września 2022
Podatek od spadków i darowizn – podwyżka kwot niepodlegających opodatkowaniu 
14 września 2022

Archiwa