pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rewitalizacja rynku a odliczenie podatku naliczonego

TLA Kancelaria > VAT > Rewitalizacja rynku a odliczenie podatku naliczonego

W interpretacji indywidualnej z dnia 5.01.2012 r. (sygn. akt IBPP4/442-1526/11/AŚ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził stanowisko gminy w przedmiocie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na renowacji rynku, przy wykorzystaniu tzw. klucza powierzchniowego.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że gmina w zakresie realizowanego projektu rewitalizacji przestrzeni rynku ponosi zarówno wydatki niekwalifikowane, jak i wydatki kwalifikowane. Efekty przeprowadzonych prac wykorzystywane będą przez gminę do czynności opodatkowanych VAT (dzierżawa części rynku, dzierżawa całości kanalizacji burzowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej) oraz do czynności wyłączonych spod opodatkowania VAT. Gmina zaznaczyła, iż będzie w stanie dokonać alokacji podatku naliczonego (w odniesieniu do remontu rynku), związanego z przedmiotowymi robotami, do czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu tzw. klucza powierzchniowego.

Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko gminy w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od efektów przeprowadzonych robót budowlanych, co do których gmina zgłosiła zamiar wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jednocześnie organ podatkowy zaznaczył, iż celem prawidłowego określenia kwot podatku naliczonego, stosowany klucz podziału, powinien:

  • być wybrany przez samego podatnika,
  • uwzględniać specyfikę działalności i rzeczywiste wykorzystanie powierzchni, na której będą wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu VAT,
  • stanowić faktyczne odzwierciedlenie rzeczywistych wartości dotyczących działalności opodatkowanej gminy.

Co istotne, wyłącznie gmina znająca specyfikę, organizację i podział pracy w swojej strukturze jest w stanie dokonać oceny prawidłowości dobranego klucza podziału. Niemniej jednak, prawidłowość zastosowanego klucza podziału może zostać zakwestionowana przez organy podatkowe na etapie postępowania podatkowego lub w toku kontroli podatkowej. Stosownie do powyższej uwagi, jeżeli gmina dokonuje wyboru klucza podziału w oparciu o miarodajne i uzasadnione przesłanki, to brak jest podstaw do zakwestionowania możliwości zastosowania go celem odliczenia podatku naliczonego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa