Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
CIT

Czy koszty (grupowe) podmiotów działających w SSE będą jednak limitowane?

Do tej pory wojewódzkie sądy administracyjne jednolicie wypowiadały się w kwestii stosowania art. 15e do kosztów strefowych. Mówiły wprost: przedsiębiorców strefowych nie obowiązuje limit kosztów przy zakupach od podmiotów powiązanych, jeśli wydatki będą powiązane z działalnością prowadzoną w SSE. Związane jest to bezpośrednio z zastosowaniem art. 7 ust. 3 w związku z art. 15e ust 4 CIT.

25 marca 2020 r. WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. I SA/Gl 1299/19, stwierdził jednak, że koszty na podstawie art. 15e CIT są również limitowane w SSE.

Dotychczas WSA stwierdzały, że:

  • zgodnie z art. 15e ust. 4 CIT do przychodów i kosztów związanych z limitowaniem odpowiednie zastosowanie ma art. 7 ust. 3 CIT,
  • w konsekwencji przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł, które są zwolnione z podatku. Niewątpliwe takimi źródłami są przychody podmiotów w SSE, aż do wysokości limitu przysługującej pomocy publicznej.

Odmienne podejście, zaprezentował WSA w Gliwicach, który wypowiedział się w tej sprawie zgodnie z panującą linią interpretacyjną organów podatkowych – stwierdzając, że:

  • najpierw ustalony przychód, koszt (limitowany) i dochód, a
  • dopiero potem wartości zostaną przyporządkowane do działalności strefowej (wtedy jest stosowane zwolnienie podatkowe dochodu z działalności strefowej) oraz pozastrefowej, wiec
  • limitowanie kosztów należy stosować.

Wydaje się, że taka interpretacja przepisów zawiera błąd wykładni językowej, który powoduje niezastosowanie odesłania z art. 15e ust. 4 CIT. Przepis art. 7 ust. 3 CIT jednoznacznie wskazuje na pominięcie przychodów ze źródeł dochodu zwolnionych z podatku. Zatem jeżeli na podstawie tego przepisu nie są one w ogóle uwzględniane, to niemożliwym jest ich limitowanie.

Na ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii będziemy musieli poczekać do czasu rozpatrzenia którejś ze spraw przez NSA. Gdyby jednak sąd kasacyjny utrzymał wykładnię przedmiotowego wyroku, to większość podmiotów działających w strefach będzie szybciej wykorzystywać limit pomocy publicznej, tym samym wcześniej zacznie płacić podatek dochodowych na zasadach ogólnych.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222