pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Benchmark Forum – cz. 9” – upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2023”  

TLA Kancelaria > Benchmark forum > „Benchmark Forum – cz. 9” – upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2023”  

Dziś prezentujemy kolejny wpis z cyklu „Benchmark Forum” – wraz z zespołem cen transferowych w Kancelarii TLA chcieliśmy stworzyć dla Państwa miejsce, gdzie omawiane i analizowane będą praktyczne problemy oraz najciekawsze kwestie związane z analizami porównawczymi, czyli tzw. „benchmarkingami”. 

Do tej pory w ramach cyklu „Benchmark Forum” opublikowaliśmy następujące wpisy:  

W niniejszym wpisie zwracamy Państwa uwagę na konieczność sporządzenia nowych benchmarkingów – zgodnie art. 11r ustawy o CIT analizy porównawcze oraz analizy zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata. W związku z tym w sytuacji gdy: 

  • benchmarking został sporządzony dla transakcji realizowanej w roku podatkowym 2020 (za ten rok podatnicy sporządzali nową analizę po upływie „ważności” benchmarkingu sporządzonego dla lat podatkowych 2017-2019); 
  • zachowuje on swą aktualność dla lat podatkowych 2021 i 2022 (przy założeniu braku istotnych zmian warunków transakcji lub braku zmiany otoczenia ekonomicznego  
    w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę). 

W związku z tym, podatnicy, którzy objęli benchmarkingiem transakcje realizowane w roku podatkowym 2020, będą zobowiązani do przygotowania „nowego” benchmarkingu dla roku podatkowego 2023. 

Co do zasady benchmarkingi za rok podatkowy 2023 należy sporządzić do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (a więc generalnie do 30 października 2024 r.), niemniej nowe regulacje w zakresie korekt cen transferowych niejako „wymuszają” na podatnikach ich posiadanie już na moment realizacji transakcji w 2023 r.  

Należy bowiem zwrócić uwagę, iż jednym z warunków umożliwiających dokonanie korekty cen transferowych jest dokonywanie transakcji zgodnie z zasadą ceny rynkowej już na moment ich realizacji. W związku z tym podatnicy: 

  • w sytuacji, gdy w trakcie/na koniec roku korygują rozliczenia z podmiotami powiązanymi, 
  • powinni zadbać, aby już na etapie realizacji transakcji rozliczenia miały charakter rynkowy (tj. w głównej mierze zgodnie z rynkową dla danej transakcji metodą oraz np. rynkową marżą). 

W tym celu warto już teraz zastanowić się nad przygotowaniem „nowych” benchmarkingów dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2023 r. 

W kolejnym alercie z cyklu „Benchmark Forum” zaprezentujemy wnioski płynące z projektu objaśnień podatkowych w zakresie metody „koszt plus”.  

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa